HÀNG MỚI VỀ

Giảm giá!
Original price was: 588.000 ₫.Current price is: 520.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 264.000 ₫.Current price is: 220.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 3.300.000 ₫.Current price is: 2.850.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 450.000 ₫.Current price is: 320.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 250.000 ₫.Current price is: 210.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 250.000 ₫.Current price is: 150.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 1.790.000 ₫.Current price is: 1.390.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 550.000 ₫.Current price is: 399.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 2.268.000 ₫.Current price is: 1.890.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 2.976.000 ₫.Current price is: 2.480.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 3.780.000 ₫.Current price is: 3.250.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 2.508.000 ₫.Current price is: 2.090.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 2.148.000 ₫.Current price is: 1.790.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 800.000 ₫.Current price is: 645.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 900.000 ₫.Current price is: 690.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 276.000 ₫.Current price is: 230.000 ₫.

HÀNG BÁN CHẠY

Giảm giá!
Original price was: 300.000 ₫.Current price is: 240.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 4.225.000 ₫.Current price is: 3.250.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 4.940.000 ₫.Current price is: 3.990.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 420.000 ₫.Current price is: 340.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 5.280.000 ₫.Current price is: 4.600.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 11.450.000 ₫.Current price is: 8.990.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 450.000 ₫.Current price is: 380.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 1.105.000 ₫.Current price is: 790.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 1.790.000 ₫.Current price is: 1.420.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 520.000 ₫.Current price is: 370.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 450.000 ₫.Current price is: 380.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 221.000 ₫.Current price is: 170.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 750.000 ₫.Current price is: 550.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 390.000 ₫.Current price is: 310.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 876.000 ₫.Current price is: 730.000 ₫.

MÁY LỌC KHÔNG KHÍ DIỆT KHUẨN/VIRUS

Giảm giá!
Original price was: 5.700.000 ₫.Current price is: 3.990.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 4.940.000 ₫.Current price is: 3.990.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 3.590.000 ₫.Current price is: 2.650.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 2.390.000 ₫.Current price is: 1.600.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 9.190.000 ₫.Current price is: 7.800.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 6.290.000 ₫.Current price is: 5.030.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 4.190.000 ₫.Current price is: 3.350.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 4.890.000 ₫.Current price is: 3.910.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 3.240.000 ₫.Current price is: 2.420.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 3.240.000 ₫.Current price is: 2.420.000 ₫.

QUẠT THÔNG MINH

Giảm giá!
Original price was: 286.000 ₫.Current price is: 239.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 312.000 ₫.Current price is: 260.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 3.990.000 ₫.Current price is: 3.690.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 2.050.000 ₫.Current price is: 1.850.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 3.950.000 ₫.Current price is: 3.290.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 450.000 ₫.Current price is: 380.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 1.910.000 ₫.Current price is: 1.450.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 2.990.000 ₫.Current price is: 2.370.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 3.950.000 ₫.Current price is: 3.290.000 ₫.

ĐIỆN THOẠI & PHỤ KIỆN

Giảm giá!
Original price was: 5.490.000 ₫.Current price is: 4.990.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 10.980.000 ₫.Current price is: 9.150.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 5.508.000 ₫.Current price is: 4.590.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 3.780.000 ₫.Current price is: 3.250.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 8.700.000 ₫.Current price is: 7.990.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 6.420.000 ₫.Current price is: 4.390.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 4.500.000 ₫.Current price is: 3.270.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 7.850.000 ₫.Current price is: 5.490.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 3.990.000 ₫.Current price is: 2.690.000 ₫.

ĐỒ GIA DỤNG GIA ĐÌNH

Giảm giá!
Original price was: 290.000 ₫.Current price is: 210.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 310.000 ₫.Current price is: 260.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 102.000 ₫.Current price is: 85.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 310.000 ₫.Current price is: 260.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 120.000 ₫.Current price is: 99.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 2.100.000 ₫.Current price is: 1.750.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 528.000 ₫.Current price is: 440.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 490.000 ₫.Current price is: 399.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 690.000 ₫.Current price is: 580.000 ₫.

ĐỒNG HỒ THÔNG MINH

Giảm giá!
Original price was: 3.180.000 ₫.Current price is: 2.650.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 850.000 ₫.Current price is: 590.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 1.764.000 ₫.Current price is: 1.470.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 2.868.000 ₫.Current price is: 2.390.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 1.068.000 ₫.Current price is: 790.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 708.000 ₫.Current price is: 590.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 828.000 ₫.Current price is: 690.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 2.940.000 ₫.Current price is: 2.450.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 950.000 ₫.Current price is: 750.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 850.000 ₫.Current price is: 790.000 ₫.

THIẾT BỊ SỨC KHỎE

Giảm giá!
Original price was: 2.268.000 ₫.Current price is: 1.890.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 588.000 ₫.Current price is: 490.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 590.000 ₫.Current price is: 499.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 1.140.000 ₫.Current price is: 950.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 1.500.000 ₫.Current price is: 1.390.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 1.190.000 ₫.Current price is: 990.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 276.000 ₫.Current price is: 230.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 228.000 ₫.Current price is: 189.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 1.068.000 ₫.Current price is: 890.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 300.000 ₫.Current price is: 250.000 ₫.

HÚT BỤI LAU NHÀ

Giảm giá!
Original price was: 10.990.000 ₫.Current price is: 8.990.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 16.090.000 ₫.Current price is: 12.990.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 9.588.000 ₫.Current price is: 7.990.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 16.680.000 ₫.Current price is: 13.900.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 8.040.000 ₫.Current price is: 6.790.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 8.990.000 ₫.Current price is: 7.990.000 ₫.

TIVI XIAOMI THÔNG MINH

Giảm giá!
Original price was: 10.180.000 ₫.Current price is: 8.490.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 8.890.000 ₫.Current price is: 8.190.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 6.590.000 ₫.Current price is: 5.490.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 33.500.000 ₫.Current price is: 29.500.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 11.500.000 ₫.Current price is: 10.900.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 38.500.000 ₫.Current price is: 35.500.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 98.000.000 ₫.Current price is: 89.900.000 ₫.

SẢN PHẨM KHÁC

Giảm giá!
Original price was: 290.000 ₫.Current price is: 210.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 310.000 ₫.Current price is: 260.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 102.000 ₫.Current price is: 85.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 310.000 ₫.Current price is: 260.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 120.000 ₫.Current price is: 99.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 528.000 ₫.Current price is: 440.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 490.000 ₫.Current price is: 399.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 450.000 ₫.Current price is: 350.000 ₫.
Giảm giá!
Original price was: 450.000 ₫.Current price is: 390.000 ₫.

KHÁCH HÀNG NÓI GÌ VỀ MIVINHPHUC.COM

Chị Hoàng Mai

(28 tuổi, Q.3, TP. Hồ Chí Minh)

Tôi đã sử dụng rất nhiều sản phẩm của Xiaomi và thấy rất thông minh và bền bỉ, giá cả cũng khá hợp lí, Mi Vĩnh Phúc tư vấn cũng khá nhiệt tình, chăm sóc khách hàng tốt

Chị Vân Anh

(42 tuổi, Liên Chiểu, Đà Nẵng)

Đợt dịch vừa rồi tôi thường xuyên phải di chuyển, nhờ có chiếc máy CommTogether mà tôi đã an toàn qua mùa dịch, tôi mua thêm một chiếc máy SteriExpert tại Mi Vĩnh Phúc tặng bố mẹ, bố mẹ tôi rất khen chiếc máy ấy.

Anh  Nam Trung

( 30 tuổi, TP. Vĩnh Phúc)

Gia đình tôi vừa mua TV Xiaomi tại Mi Vĩnh Phúc, TV khá đẹp lại rẻ so với thị trường các bạn hỗ trợ tôi nhiệt tình, sẽ tin tưởng và ủng hộ hàng của Mi Vĩnh Phúc

Anh Hải Nam

(39 tuổi, Phú Thọ)

Tôi vừa mua đồng hồ thông minh ở đây và thấy khá đẹp, đồng hồ giá cả hợp lí, ship hàng khá nhanh, tôi nhất định sẽ giới thiệu cho người thân và bạn bè 

TẠI SAO BẠN NÊN LỰA CHỌN MUA SẢN PHẨM TỪ MIVINHPHUC.COM?

*Thông tin chi tiết Cam kết & Chính sách xem tại Hỗ trợ

TIN TỨC