Điều Hoà Thông Minh Xiaomi Mijia Inverter KFR-72GW – D1A2 – 3HP (27000BTU)

16.990.000 

Điều Hoà Thông Minh Xiaomi Mijia Inverter KFR-72GW – D1A2 – 3HP (27000BTU)

16.990.000 

16990000

Điều Hoà Thông Minh Xiaomi Mijia Inverter KFR-72GW – D1A2 – 3HP (27000BTU)

Trong kho